Slim data gebruik

Berko

Bij Berko heeft Movements een probleem omgezet in resultaat met o.a. voorspellend onderhoud.

De vraagstelling van Berko

Berko is een specialist in perslucht techniek. De machines waar Berko gebruik van maakt beschikken over de nieuwste technieken alleen hier kon Berko niet optimaal gebruik van maken. Er is meer efficiëntie te behalen door de machines te monitoren, data slim in te zetten en onderhoud te voorspellen.

Voorspellend onderhoud: een data oplossing

In samenwerking met Berko heeft New Movements Innovations hardware ontwikkeld waarop door haar ontwikkelde software draait. De hardware verzamelt verschillende data uit de persluchtinstallaties van Berko en stuurt deze naar een monitoringsysteem. Het betreft een modulair systeem waarbij per installatie verschillende onderdelen toegevoegd kunnen worden met beheerbare en beheersbare grenswaarden.

Dit zorgt ervoor dat installaties continu gemonitord kunnen worden. De afwijkingen komen automatisch terecht bij de juiste persoon. Een systeem dat real-time inzicht in alle installaties biedt, pro-actief onderhoud mogelijk maakt en Berko voorziet van meldingen bij storingen.

Deze oplossing is geboden en ontwikkeld volgens het vijfstappen-model waar Movements in vijf stappen een toepasbare oplossing ontwikkeld.

Berko is door de Movements oplossing in staat om:

  • Inzicht te krijgen in alle installaties en machines
  • Voorspellingen te doen door slimme data
  • Onderhoudskosten te besparen
  • Afwijkingen effectief te detecteren en verwijzen
  • Ongebruikte data om te zetten in efficiency
Predictive Maintenance