eTuk Factory Schets

eTuk Factory

E-Tuk factory is producent van een slimme duurzame mobiliteitsoplossing. Voor E-Tuk Factory ontwikkelt New Movements Innovations een platform om continu de werking en locatie van het voertuig te volgen.

De data worden op verschillende manieren benut. Zo kan bijvoorbeeld worden bekeken of er onderhoud nodig is of dat de E-tuk opgeladen moet worden.

De gebruiker krijgt een handige app waarin hij kan zien of dat ie zuinig rijdt en wat de actieradius is. Wellicht het allerbelangrijkste is het dashboard, waarop te zien is wat gedurende de levensduur de prijs per kilometer is en de bespaarde uitstoot.

eTuk Factory Foto