Emficon Schets

Emficon

Emficon is een expert op het gebied van uitlaatgas nabehandeling van dieselmotoren en is actief in Nederland en andere Europese landen. Het bedrijf richt zich op het verminderen van de uitlaatgassen van dieselvoertuigen en -machines.

Samen met Emficon werkt New Movements Innovations aan het verminderen van de luchtvervuiling door emissiereductie-oplossingen te ontwerpen en te implementeren. Deze oplossing bestaat uit een hardware en slimme software waarmee de uitstoot van dieselmotoren gemeten en inzichtelijk gemaakt kan worden. Het systeem stelt Emficon in staat om de uitstoot van schadelijke stoffen te reduceren door middel van data-analyse. Vervolgens wordt deze data met behulp van Machine Learning geanalyseerd en gevisualiseerd om inzicht te geven in de concentratie van schadelijke stoffen, zodat Emficon op zijn beurt hierop kan anticiperen.

Emficon Logo
Emficon GENERAL.SCREENSHOT
Emficon GENERAL.SCREENSHOT
Emficon GENERAL.SCREENSHOT
Emficon Foto