Wat doen we?

In een wereld die sterk verandert, richt Movements Group zich op technologische innovatie. Daarbij worden duurzame producten en diensten ontwikkeld die maatschappelijk relevant zijn op vele gebieden. De pragmatische werkwijze gericht op onderzoek, ontwikkeling en marktbenadering leidt tot een tastbaar resultaat op veel delen van het maatschappelijk leven, rekening houdende met mensen en hun omgeving.

Dagelijks, grootschalig en internationaal worden innovaties van Movements Group benut. De activiteiten richten zich op diverse markten waar software en hardware het verschil kunnen maken. Deze zijn voornamelijk gericht op de sectoren energie, mobiliteit en zorg.

EV-Box

EV-Box

Marktleider als het gaat om laadpalen voor elektrische auto’s. Door het op een juiste manier samenvoegen van hardware en software is dit mooie product ontwikkeld. Nog steeds wordt er elke dag hard gewerkt om de software efficiënter te laten werken en nieuwe functionaliteiten toe te voegen. Bovendien hebben wij een app ontwikkeld waarmee laadstations eenvoudig te vinden zijn via een kaart.

Het samenspel in de ontwikkeling tussen hardware en software geeft de mooie samenwerking weer tussen verschillende partijen die samen naar één doel streven. Zoveel mogelijk elektrische auto’s faciliteren door laadpalen beschikbaar te stellen en daardoor het milieu te sparen.

Voor meer informatie gaat u met gierende banden (elektrisch) naar EV-Box.com.

Efficiënte generatoren

Efficiënte generatoren

Als je hardware en software slim samenvoegt kunnen er magische dingen ontstaan. Eén zo’n pareltje is de ESaver. Samen met Bredenoord is in een gezamenlijk project een aantal jaar geleden de ESaver ontwikkeld. In deze mix van software, een dieselaggregaat en een accu die tot wel 70% schoner is dan een gewoon aggregaat, worden de resultaten van de samenwerking bevestigd.

De ESaver levert vanuit verschillende bronnen het gevraagde vermogen. Door slim te schakelen tussen de bronnen en de motor alleen te laten draaien in haar optimale werkgebied, kan de ESaver veel zuiniger stroom leveren met aanzienlijk minder emissie. Meer informatie over de ESaver vind je op bredenoordesaver.com.

Bouw

Bouw

Het delen van ervaring maakt de woning- en utiliteitsbouw efficiënter. In samenwerking met Klokgroep heeft Movements Group een applicatie ontwikkeld met een database waarin best-practice verzameld kan worden. Zo is er voor elk bouwkundig onderwerp een vraagbaak met antwoorden voor de beste oplossing, voor en door deskundigen beheerd. Ook kunnen er persoonlijke vragen gesteld worden aan mede-professionals, waardoor bouwwerkzaamheden efficiënter en op de beste manier uitgevoerd kunnen worden.

De applicatie Tonnie is graag de steun en toeverlaat in de bouw. Tonnie put informatie uit een database die “on the spot” bijgewerkt kan worden. Het antwoord op elke bouwvraag kan dan ook binnen no-time gegeven worden. Met veel handige functionaliteiten zorgt Tonnie elke dag weer voor een fijne dag.

Industrie monitoring

Industrie monitoring

In samenwerking met Berko heeft Movements Group hardware ontwikkeld waarop door haar ontwikkelde software draait. De hardware verzamelt verschillende data uit de persluchtinstallaties van Berko en stuurt deze naar een monitoringsysteem. Het betreft een modulair systeem waarbij per installatie verschillende onderdelen toegevoegd kunnen worden met beheerbare en beheersbare grenswaarden.

Dit zorgt ervoor dat installaties continu gemonitord kunnen worden. De afwijkingen komen automatisch terecht bij de juiste persoon. Een systeem dat real-time inzicht in alle installaties biedt, pro-actief onderhoud mogelijk maakt en Berko voorziet van meldingen bij storingen.

Conversation Wizards

Conversation Wizards

Navigeren met je stem is niet alleen intuïtief, het is ook sneller en natuurlijker. Geen wonder dat intelligente speakers een steeds belangrijkere rol gaan spelen in ons dagelijks leven. In samenwerking met Conversation Wizards heeft Movements Group een systeem gemaakt dat op basis van vooraf gedefinieerde regels, zoals je profiel en het beschikbare aanbod, de beste dialoog bepaalt om jou verder te helpen met het bestellen van eigenlijk alles. Alles? Jazeker, een pizza bestellen, het opzoeken van verzekeringsinformatie of het in contact brengen met een klantenservice enzovoorts. De antwoorden worden gegeven doordat de software van Movements zoekt in verschillende databases. En wel super snel. Bedenk het maar, echt elke opdracht is mogelijk.

Het systeem is gekoppeld met verschillende smart speaker platformen, waardoor met dezelfde dialoog zowel Google Assistent als Alexa te bedienen zijn. Als je daarbij bedenkt dat er slimme analyses worden gemaakt om dialogen te verbeteren, en eigenhandig variaties in het de dialoog toe te voegen zijn, dan heb je een totaalsysteem dat een heel nieuw verkoop- of communicatiekanaal voor jou opzet.

Oplossingen voor spoorwegen

Oplossingen voor spoorwegen

Een treinrit gaat nooit helemaal zonder horten of stoten. Maar als je de problemen aan het spoor die deze horten en stoten veroorzaken in kaart kan brengen, kan je hier op anticiperen. Kotak Hitam 1 is een hardware kastje dat in een trein ingebouwd kan worden en onder andere de bewegingen van de trein registreert.

Door deze big data te onderzoeken met innovatieve software kan de oorzaak van de problemen in de verzamelde data worden achterhaald. Zo kan precies in kaart worden gebracht op welke trajecten treinritten meer of minder soepel zijn verlopen en waar zich op het spoor problemen voordoen. Met deze gegevens kunnen het spoor en de treinen proactief onderhouden worden, waardoor er minder uitval van treinritten en slijtage aan materieel gerealiseerd kan worden. Movements Group ontwikkelt Kotak Hitam 1 samen met de Indonesische spoorwegen.

Rendement management

Rendement management

Het is een uitdaging om uit de gebruikte energie het hoogste rendement te halen. Meerdere factoren hebben invloed op dit rendement, factoren die we kunnen meten. De resultaten van deze metingen worden verzameld en gebruikt voor een systeem dat zelf kan sturen op optimaal comfort bij een zo hoog mogelijk rendement. Dat is toch de wens van elke gebruiker? Daar helpt Kabin je bij.

Kabin is een warmtemanagementsysteem dat niet alleen stuurt op het hoogste rendement, maar ook inzicht geeft in verbruik en opbrengst van hybride warmtesystemen waar ieder apparaat op aangesloten kan worden. Het resultaat: een eindgebruiker die eenvoudig zijn eigen warmte beheerst met Kabin. En heel belangrijk: een installateur die het systeem op afstand kan monitoren en foutmeldingen van de apparaten kan ontvangen. Hierdoor kan de installateur van tevoren al inschatten welk onderhoud nodig is zodat onderdelen al besteld kunnen worden en de klant doeltreffend geholpen wordt.

Energie management

Energie management

Flexibele prijzen in de energiemarkt, op basis van real-time vraag en aanbod. Dat biedt mogelijkheden voor software gestuurde apparaten die hun stroomverbruik afstemmen op deze fluctuaties. Hiermee wordt automatisch je energierekening verlaagd.

Wanneer dit op grote schaal wordt ingezet, zorgen deze apparaten voor het opvangen van de pieken en de dalen in ons energienet. Zo kunnen we gezamenlijk onze energiebehoeften managen. Toekomstmuziek? Misschien wel minder dan je zou denken...

Hallo Zorg

Hallo Zorg

Ook in de zorg kan innovatie een steentje bijdragen. HalloZorg is een nieuwe visie op de zorg, waarbij samenwerking voorop staat. Via een online platform worden verschillende betrokken partijen zoals familie, vrienden en zorgprofessionals bij elkaar gebracht. Alle betrokkenen blijven op de hoogte en dragen op eigen wijze hun steentje bij aan het welzijn van de betrokkene.

Iedere gebruiker kan zelf bepalen welke modules zij nodig heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het delen van berichten en foto’s, een groepsagenda, een tijdslijn, een logboek en taken. Daarnaast kan er ook domotica gekoppeld worden om zorg eenvoudiger te maken. Naast de software voor de desktop applicatie heeft Movements Group ook een app ontwikkeld die ervoor zorgt dat het platform eenvoudig met iedere smartphone te gebruiken is. Zo vormt HalloZorg de ideale hulp bij de dagelijkse zorg.

Track and Trace

Track and Trace

Movements Group heeft de software en hardware ontwikkeld voor een apparaat dat allerlei informatie over een voertuig registreert. Hierbij kan gedacht worden aan gereden kilometers, brandstofverbruik en slijtage van het voertuig, maar ook het rijgedrag.

In een backoffice wordt alle informatie verzameld en in een dashboard getoond. De hardware kan eenvoudig in de auto worden aangesloten en hoeven dus niet meer te worden omgebouwd om een track en trace oplossing te kunnen gebruiken. Met elke auto kan gemakkelijk onderscheid worden gemaakt tussen zakelijk en privé gebruik. Dit biedt mogelijkheden voor een automatisch ritdeclaratiesysteem, maar ook om medewerkers op basis van inzichten te stimuleren juist vaker de fiets in plaats van de auto te nemen.