Markt

Smart City

Een slimme stad, oftewel een Smart City, is een grotendeels door Internet of Things en IT gedreven en bestuurde stad. Door de inzet van technologie kan de kwaliteit van leven, duurzaamheid en interactie tussen mensen, instanties en/of het bestuur verbeteren. Ook vergroot een slimme stad met de juiste toepassing(en) zijn concurrentiekracht.

In een Smart City zijn alle onderdelen met elkaar verbonden via een netwerk van sensoren, internet en andere technologieën. Het verzamelen van data en toepassen van algoritmes speelt hierin een cruciaal onderdeel. Op basis daarvan wordt beleid uitgevoerd - en waar nodig aangepast.

Movements Group bouwt innovatieve oplossingen om steden slimmer te maken: van slim transport tot slimme openbare instellingen en slimme energie. Door onze standaard technieken toe te passen, eventueel in combinatie met een stuk maatwerk, komen we snel en efficiënt tot een oplossing voor jouw specifieke vraagstuk.

Aantrekkelijke stad

In een app zien waar vrije oplaadstations voor je elektrische auto zijn of beschikbare parkeerplekken in openbare parkeergebieden. Maar ook praatpalen op basis van voice control bij gemeenteloketten, zodat een nummertje trekken verleden tijd is. Het is een greep uit de oplossingen die we dagelijks voor onze klanten inzetten, zodat een stad aantrekkelijker en ‘gebruiksvriendelijker’ wordt.

Artificial Intelligence Big Data Cloud Data Science Data Visualisatie GPRS Internet of Me Locatie Sensor LORA Net Balancing Server Smart Grid Visuele Monitoring Spraakherkenning Wi-Fi Z Wave

Samenwerking & bewustwording

We werken met gemeenten en bestuurders aan bouwprojecten, en voegen technologie toe aan bestaande gebouwen. Zo kunnen we bijvoorbeeld door middel van sensoren die beweging, licht en warmte meten per verdieping of kantoor laten zien of de warmte en energie goed wordt ingezet. Hierdoor creëren we niet alleen slimme gebouwen, maar stimuleren én faciliteren we ook energiebesparing.

Artificial Intelligence Big Data Cloud Data Science Data Visualisatie Gyroscoop Infrarood Sensor Internet of Me JSON Locatie Sensor LORA Beweging Sensor Net Balancing Server Smart Grid Temperatuur Sensor Visuele Monitoring Wi-Fi Z Wave

Dashboards en informatievoorziening

Op basis van realtime-dataverwerking en big data geven we inzicht in en informatie over een stad en haar objecten. Dat doen we door relevante databronnen te ontsluiten en verschillende systemen en objecten, zoals gebouwen, met elkaar te verbinden in een Internet of Things-omgeving. Het doel? Slimme(re) aansturing, handhaving, besparing, onderhoud en regulering en meer efficiëntie.

Artificial Intelligence Big Data BIM Cloud Carbon Dioxide Data Science Data Visualisatie GPRS Gyroscoop Infrarood Sensor Internet of Me Licht Sensor Locatie Sensor LORA Beweging Sensor Net Balancing Server Smart Grid Temperatuur Sensor Visuele Monitoring Wi-Fi Z Wave

Leefbare stad

Wij kunnen alles rondom lucht, licht, water, verkeer en energie meten. Daardoor kun je voorspellen wat de staat van een stad is. En ingrijpen op een moment dat dit nodig is. Zoals een kruispunt dat te druk wordt, een gebied waar de CO2-waarde te hoog is of water waarin blauwalg wordt gevonden. Zo dragen we bij aan een leefbare en duurzame stad, met hoge kwaliteit van leven.

Artificial Intelligence Big Data Cloud Carbon Dioxide Data Science Data Visualisatie GPRS Gyroscoop Infrarood Sensor Internet of Me Licht Sensor Locatie Sensor LORA Beweging Sensor Net Balancing Server Smart Grid Temperatuur Sensor Visuele Monitoring Wi-Fi Z Wave

Veilige & efficiënte stad

Door realtime data te ontsluiten van gemeentelijke objecten als verkeerslichten, en artificial intelligence en machine learning toe te passen, kunnen we de verkeersdoorstroom voorspellen en verbeteren. Ook kunnen we in kaart brengen waar een mensenmassa zich tijdens een groot evenement bevindt (track & trace), en hier waar nodig op bijsturen. En wat dacht je van het meten van de inhoud van afvalcontainers, zodat afvalverwerking efficiënter wordt of lantaarnpalen ‘slim maken’, zodat je als gemeente energie bespaart?

Artificial Intelligence Big Data Cloud Data Science Data Visualisatie GPRS Gyroscoop Infrarood Sensor Licht Sensor Locatie Sensor LORA Beweging Sensor Net Balancing Server Smart Grid Temperatuur Sensor Visuele Monitoring Wi-Fi Z Wave