Markt

Smart Health

Technologie aan de zorg toevoegen en daardoor betere en efficiëntere zorg creëren voor zowel zorgverlener als patiënt/cliënt. Dat is waar we bij Smart Health aan werken.

En de zorg slimmer maken, dat is hard nodig. De vergrijzing zet zich onverminderd voort. Mensen worden niet alleen ouder en zelfstandiger, maar blijven ook langer thuis wonen. Tegelijkertijd blijft het tekort aan zorgpersoneel stijgen en speelt de regelgeving vanuit de overheid een grote rol. Daarnaast neemt het belang en de toepasbaarheid van technologie in de zorg toe. Dit vraagt om een andere zorg(verlening).

Movements Group bouwt innovatieve oplossingen voor de uitdagingen waar de zorgsector voor staat. Door onze standaard technieken toe te passen, eventueel in combinatie met een stuk maatwerk, komen we snel en efficiënt tot een oplossing voor jouw specifieke vraagstuk.

Nieuwe technologie aan behandelingen toevoegen

Door technieken als artificial intelligence en virtual reality maar ook sensoren te combineren met behandelplannen, kan veel voordeel worden behaald. Het levert meer inzicht, betere bijstuurmogelijkhedenden en een prettigere behandeling op. Denk bijvoorbeeld aan een cliënt die een operatie heeft gehad en moet revalideren, waarbij sensortechnologie inzichtelijk maakt hoe de fysiotherapeut optimaal kan bijsturen.

Artificial Intelligence Big Data Data Science Data Visualisatie Gyroscoop Licht Sensor Beweging Sensor Server Temperatuur Sensor Visuele Monitoring Wi-Fi

Digitaal zorgplatform voor zelfstandigheid

Door middel van een gebruiksvriendelijk platform vergroten we de zelfstandigheid van hulpbehoevenden. Zo kan je op dit platform bijvoorbeeld pillendozen aansluiten of gemakkelijk informatie delen met je familie. Ook bevordert het platform de coördinatie van de zorg, door communicatie tussen professionele zorgverleners en mantelzorgers te faciliteren.

Artificial Intelligence Big Data Laptops en Desktops Data Science Data Visualisatie Gyroscoop Licht Sensor Beweging Sensor Smartphones en Tablets Server Temperatuur Sensor User Interface Design Visuele Monitoring Wi-Fi

Inzicht in zorg en medische toestand

Bijhouden wat je beweegt, eet en wat je hartslag of bloeddruk is: ‘self tracking’ geeft inzicht. Op basis van dat inzicht kunnen betere beslissingen worden genomen.

Laptops en Desktops Data Visualisatie Internet of Me Locatie Sensor Beweging Sensor Smartphones en Tablets Temperatuur Sensor Visuele Monitoring Wi-Fi

Zorgassets slim maken

Door nieuwe technologie aan bestaande zorgapparatuur toe te voegen en specifieke onderdelen te vervangen door betaalbare elektronica, maken we zorgassets slimmer. Het gebruik verbetert, het onderhoud en de monitoring wordt efficiënter en kwijtraken van apparatuur is er niet meer bij. Of we nu de waardes van een bloeddrukmeter automatisch naar de huisarts laten sturen of een sensor aan een infuus toevoegen.

Laptops en Desktops Data Science Data Visualisatie Gyroscoop Locatie Sensor LORA Beweging Sensor Smartphones en Tablets Server Temperatuur Sensor User Interface Design Visuele Monitoring Wi-Fi Z Wave