Markt

Smart Mobility

Vervoersstromen efficiënter, duurzamer en veiliger maken door technologische oplossingen te implementeren. Dat is waar we bij Smart Mobility aan werken.

Het verzamelen van data en het toepassen van algoritmes voor een optimale doorstroming op weg, water en rails speelt hierin een cruciale rol. Het implementeren van sensoren in combinatie met Internet of Things-technologie zorgt bovendien voor meer veiligheid, omdat problemen sneller worden opgemerkt. Daarnaast ontwikkelen we intelligente systemen door meerdere realtime databronnen aan elkaar te koppelen. Dit zorgt voor een betere en efficiëntere doorstroming en een optimaal bereikbaar Nederland, nu en in de toekomst.

Movements Group bouwt innovatieve oplossingen voor de meest uiteenlopende uitdagingen op het gebied van mobiliteit. Door onze standaard technieken toe te passen, eventueel in combinatie met een stuk maatwerk, komen we snel en efficiënt tot een oplossing voor jouw specifieke vraagstuk.

Dashboard en informatievoorziening

Door op verschillende manieren data met elkaar te combineren en relevante databronnen te ontsluiten, bieden we inzicht in mobiliteitsstromen. De insights worden gedeeld op speciaal ontwikkelde gebruiksvriendelijke dashboards.

Artificial Intelligence Big Data Cloud Data Science Data Visualisatie Gyroscoop JSON Locatie Sensor LORA Beweging Sensor Server Visuele Monitoring

Beheer van vervoersmiddelen en infrastructuur

Door elektronica aan een schip, trein, auto of infrastructuur toe te voegen, kunnen we zowel het gebruik als de staat meten. Dit maakt het mogelijk om te optimaliseren en het gebruik te handhaven. Dat levert kostenbesparing op.

Artificial Intelligence Big Data Cloud Data Science Data Visualisatie Gyroscoop Infrarood Sensor Licht Sensor Locatie Sensor Beweging Sensor Temperatuur Sensor Visuele Monitoring Wi-Fi

Duurzame energie voor mobiliteit & vervoersmiddelen

Slimme energiestromen zijn geen toekomstmuziek; we zijn er volop mee bezig. Of het nu gaat om reizen met je elektrische auto zonder dat je stroom tekort komt of gebruiksvriendelijke software voor je persoonsgebonden vervoersbudget. Zo maken we het overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen niet alleen mogelijk, maar ook aantrekkelijk.

Artificial Intelligence Big Data Cloud GPRS Locatie Sensor LORA Net Balancing Server Smart Grid Temperatuur Sensor Z Wave